Koolitused

Stressiga toimetulek ja eneseregulatsioon

Kestvus: 4-16 ak. tundi minutit

Hind: €

Stressi allikate teadvustamine, mida saan ise mõjutada. Energeetiline raamatupidamine, kuhu kaob minu energia. Harjutame eneseregulatsiooni tehnikaid.

Sensoa koolitus

Kestvus: 6 ak.t. kuni 16 ak. t. minutit

Hind: €

Laste ja noorte lubamatu seksuaalkäitumise hindamine ja sellele reageerimine.