Stressiga toimetulek ja eneseregulatsioon

Kestvus: 4-16 ak. tundi minutit

Hind: €

Stressi olemus, igapäevase stressi allikate teadvustamine, mida saan ise mõjutada.
Stressi seisundi leevendamise viisid, kaardistame mida juba kasutame ja täiendame oma “stressileevendavate meetodite kohvri”. Energeetiline raamatupidamine, kuhu kaob minu energia. Harjutame eneseregulatsiooni tehnikaid.
Koolituse pikkus tellija soovil 6-16 ak.t. praktiline treening.
Lühiloeng või videoloeng kuni 4 ak.t.

Registreeri