Lapse kognitiivsete võimete diagnostika

Lapse kognitiivsete võimete diagnostika

Kestvus: 2 x 60 minutit

Hind: 200 €

Lapse tunnetuslike võimete hindamine. Hinnatakse tajumist, tähelepanu ja mälu, vanematele antakse tagasisidet ja edasised soovitused võimete arendamiseks.

  • Koolivalmiduse hindamine (vanema intervjujeerimine, lapse hindamine, kokkuvõtte koostamine ja vanemale edastamine)
  • Koolipsühholoogi testi abil lapse tajuprotsesside hindamine (1 – 9 klassi õpilased, lapse hindamine, kirjaliku kokkuvõtte koostamine ja vanemale edastamine).
registreeri